22 Juni 2018
Velkommen til Lægerne Marianne Carnera & Ane Sehested

Uddannelseslæge

 

Læge Rune Jensen
 
Rune er uddannet læge fra Københavns Universitet sommeren 2017 og har efterfølgende arbejdet på lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital.
Rune skal være i klinikken fra d 1/2 2018 til og med 31/7 2018.